top of page

Zašto moj let kasni?

Updated: May 26, 2020

IATA je definirala kodove kašnjenja kako bi standardizirala komunikaciju i prijave kašnjenja aviokompanija na komercijalnim letovima. Ranije je svaka kompanija imala svoj sistem kodova što je otežavalo analizu i razmjenu podataka između kompanija i zračnih luka.

photo: businesstraveller.com

Postoji 10 glavnih kategorija, a mi ćemo u ovom članku pojasniti one najčešće te prikazati listu svih kodova koji se koriste u komercijalnom zračnom prometu.

Kao najčešće razloge kašnjenja leta možemo izdvojiti sljedeće:

15 (PH): Ukrcaj na let - kašnjenje putnika koji se prijavio na let

Putnik se na vrijeme pojavio na check-inu, odradio prijavu na let, uzeo svoj boarding pass i predao prtljagu. No, putnik nije obratio vrijeme na boarding pass gdje stoji očekivano vrijeme ukrcaja u zrakoplov. Zračne luke danas nude razne sadržaje pa putnici ostanu dulje nego što bi trebali u business loungeu, restoranu, kafiću, u duty free shopovima i sl. I tu za djelatnike zračne luke i aviokompanije kreće utrka sa vremenom (onim preostalim do polijetanja). Bit ćete pozvani na vaš gate preko razglasa, a ako se ne pojavite na vrijeme, u avijaciji bi se reklo, biti ćete “skinuti” s leta. Kako? Vrlo jednostavno. Vrata vašeg gatea će se zatvoriti, u sistemu će biti naznačeno da se putnik nije pojavio na vrijeme na gateu, a u međuvremenu će vaša prtljaga biti iskrcana iz zrakoplova. Zašto? Vrlo jednostavno, niste se pojavili na vrijeme i zato uvijek pazite na boarding time! Kompanije neće čekati na jednog putnika, svaka minuta jednog zrakoplova na zemlji se skupo plaća i kompanije to ne toleriraju.

photo: amazonaws.com

17 (PC): Narudžba hrane - kasna ili kriva narudžba hrane cateringu

Aviokompanije naručuju hranu od cateringa za svaki let. Ako se radi o letu od 10 ili više sati, catering će morati pripremiti barem dva topla i jedan hladan obrok za svakog putnika. Računajte da u zrakoplovu može biti i više od 300 ljudi. Vrlo lako dolazi do pogreške, da li od strane aviokompanije koja naručuje hranu, ili pak od strane cateringa koja ju priprema. Uvijek imate opciju i putnika koji su kartu kupili u zadnji čas i catering sada za njih, žurno, sat vremena prije polijetanja, mora pripremiti obroke. Posada će, po dolasku u zrakoplov, prekontrolirati svaki od tih obroka, prebrojati ih nekoliko puta, provjeriti kvalitetu hrane i zatim potvrditi cateringu da je sve u redu. I da, vrlo često nije sve u redu. Posada se može žaliti na neuredno serviranu juhu u zdjelicama za business ili first class putnike, nedovoljno pašte u porcijama, do prljavog pribora za jelo. Naime, posade žele izbjeći žalbu svakog putnika, osobito zbog stvari na koje one mogu direktno utjecati i upravo je iz tog razloga priprema i provjera hrane izuzetno bitna. Najgora noćna mora kabinskog osoblja - kada nakon 3 sata leta, na 10 tisuća metara visine, putnik pozove stjuardesu i požali se na dlaku u hrani koju ona nije pripremala a mora riješiti problem koji putnik ima.

photo: aviationbusinessnews.com

23 (CC): Kasno zaprimanje tereta

Aviokompanije imaju otvoren booking za teretni prostor i on se uglavnom zatvara tri sata prije samog leta. To može biti izrazito izazovno u situacijama kada teretni terminal ima veliku količinu posla za ostale letove, pa ne stiže pripremiti taj koji je pristigao u terminal zadnji a odlazi na prvi idući let.

photo: internationalairportreview.com

31 (GD): Netočna ili kasna dokumentacija za let, krivi Loadsheet, GD, PM...

Dokumentacija u zračnom prometu mora biti točna i ne postoje izuzeci kada se drugo tolerira. Postoji plan utvara tereta u zrakoplov, na njemu je navedeno gdje će pojedini kontejner sa prtljagom biti smješten u zrakoplovu, na koju poziciju. Radi se o izrazito bitnom s obzirom da se kontejneri sa prtljagom i teretom u zrakoplovu slažu na način da tvore optimalni balans samog zrakoplova. Ako djelatnici zračne luke ukrcaju kontejner na krivo mjesto, potrebna je ili izmjena dokumentacije (ako to neće bitno utjecati na balans zrakoplova) ili iskrcaj prtljažnog prostora i ukrcaj po pravilnom redoslijedu što također iziskuje dodatno vrijeme. GD (General Declaration) jest dokument o letu u kojem su navedeni podaci kao što su polazna zračna luka, destinacija na koju zrakoplov leti, broj leta, tip zrakoplova, imena i prezimena letačkog i kabinskog osoblja i ona mora biti točna jer je taj dokument doslovno “putovnica” tog samog leta. PM jest kratica za Passenger Manifest i ona također mora biti točna, sa svim imenima i prezimenima putnika na samom letu.


41 (TD): Kvar zrakoplova

Ovaj kod je jasan sam po sebi. Kvar zrakoplova jest najgora noćna mora koja se može dogoditi (i događa se) svakoj aviokompaniji.

photo: quora.com

61 (FP): Plan leta, kasna finalizacija ili promjena u dokumentaciji leta

Svaki let ima svoj plan (Flight plan) i sastoji se od raznih podataka, kao što su količina utovarenog goriva, broja putnika, težine tereta, planirane rute leta, prazne pozicije u zrakoplovu, vremenskih uvjeta na planiranoj ruti i sl. I u ovom slučaju je moguće da dođe do problema, vrlo često posada traži dodatno gorivo pa se događaju situacije u kojima se to dodatno gorivo ne uvrsti u plan. Operativni centri aviokompanija zatim izdaju fuel release message u kojem navode točnu količinu ukrcanog goriva u zrakoplov. Broj putnika u kabini provjeriti će kabinsko osoblje i potvrditi letačkom osoblju da je sve u redu.


66 (FL): Kasni ukrcaj kabinskog osoblja

Postoje razni razlozi zašto posada može kasniti na sam zrakoplov. Ili su to uvjeti na putu do zračne luke, ili zrakoplov nije spreman za ukrcaj posade jer se u njemu odvijaju drugi procesi (čišćenje, catering, određeni popravci i sl.). Posada po ulasku u zrakoplov mora odraditi nekoliko sigurnosnih provjera koje traju određeno vrijeme i ne mogu biti izuzete prije leta.

photo: nytimes.com

71 (WO): Vrijeme u polaznoj zračnoj luci

Događa se često i nije ništa čudno, osobito u ljetnim mjesecima kada se vrlo brzo stvore jake ljetne oluje i nevere. Zrakoplovi u takvim uvjetima neće poletjeti i bit će zadržani na zemlji dok se vremenska situacija ne poboljša.

photo: abc.net.au

73 (WR): Vrijeme na ruti

Također čest razlog. Iako bi mnogi rekli da to nema smisla, da zrakoplov može takvo vrijeme jednostavno zaobići (što i jest točno) to se ne dozvoljava uvijek zrakoplovima koji su na zemlji zato što npr. kontrola leta u takvim uvjetima ne može prihvatiti više od određenog broja zrakoplova na određenom području. Zrakoplov će dobiti dozvolu za polijetanje čim se vrijeme na ruti poboljša.

photo: flightradar24.com

75 (WI): Deicing zrakoplova, uklanjanje leda ili snijega

U zimskim mjesecima, pri niskim temperaturama i snijegu, zrakoplovi moraju proći kroz proces odleđivanja odnosno uklanjanja leda i snijega. Proces je to koji traje (ovisno o tipu zrakoplova) i u zimskim mjesecima je normalan, no izaziva gotovo sigurno kašnjenje u polaznoj zračnoj luci.

photo: wikipedia.org

81 (AT): Restrikcije kontrole leta na ruti, preopterećenost ruta

Jedan od najčešćih razloga kašnjenja zrakoplova, osobito u ljetnim mjesecima kada postoji veliki broj linija. Kako postoje utvrđene zračne rute kojima se zrakoplovi kreću, te su rute podijeljene na sektore koje prate kontrolori leta. Zbog prevelikog broja zrakoplova na tim rutama, zrakoplovi koji su na zemlji neće dobiti dozvolu za polijetanje jer jednostavno na njihovoj ruti nema dovoljno mjesta za još jedan zrakoplov, odnosno, sektor kroz koji zrakoplov mora proći je prekapacitiran. Ovo kašnjenje može biti veliko, no zrakoplov će spremno čekati na gateu, zatvorenih vrata, jer uvijek postoji mogućnost poboljšanja procjenjenog vremena polaska. Npr. Može se dogoditi da na drugom kraju kontinenta određeni zrakoplov najavi svoje kašnjenje i zatim se upravo na vašem letu oslobodi jedan prostor i kapetan dobije odobrenje za polazak.


91 (RL): Kašnjenje transfernih putnika ili prtljage sa konektirajućeg leta

Kašnjenje leta na kojem se nalaze transferni putnici jest poprilično veliki problem. Ovisno o proceduri aviokompanije, neke će vas čekati, a neke će odletjeti bez vas. Što je više putnika na transfernom letu koji kasni, to je veća šansa da će kompanija čekati na vas. No, ne zaboravite, kada vi stignete u drugi zrakoplov, za vama mora doći i prtljaga (putnicima se upravo to često dogodi, oni stignu na let, ali ne i prtljaga). Ovisno između kojih zemalja putujete, vaša će prtljaga možda morati iz aviona otići ponovo u sortirnicu, na sigurnosni pregled, pa tek zatim na drugi zrakoplov. Proces je to koji ima određeno trajanje i iz tog razloga često u tim situacijama prtljaga ne stiže na idući let.

photo: concoursea.com

Ovo su definitivno bili jedni od najčešćih razloga kašnjenja, sada vam donosimo punu listu svih kodova:


Kodovi kašnjenja s 0 ( koriste se interno, unutar aviokompanije i same ih mogu definirati):

06 (OA): nema slobodne parking pozicije zbog same aviokompanije

07: kašnjenje zrakoplova s drugog leta zbog servisa

08: kašnjenje zrakoplova s drugog leta iz raznih razloga, prometa, zemaljske usluge i sl.

09 (SG): planirano vrijeme na zemlji kraće od minimalno dozvoljenog

Kodovi kašnjenja s 1 (putnici / prtljaga):

11 (PD): kasni check-in, prihvat putnika na let nakon dozvoljenog vremena

12 (PL): kasni check-in, gužva u zoni check-in

13 (PE): pad sustava na check-inu

14 (PO): overbooking i drugi problemi s bookingom

15 (PH): ukrcaj na let, kašnjenje putnika koji se već prijavio na check-inu

16 (PS): VIP putnici, gubitak osobnih stvari putnika

17 (PC): narudžba hrane, kasna ili kriva narudžba hrane cateringu

18 (PB): procedura s prtljagom, sortirnica

19 (PW): ukrcaj putnika sa smanjenom pokretljivošću

Kodovi kašnjenja s 2 (teret / pošta):

21 (CD): pogreška u dokumentaciji

22 (CP): kasno pozicioniranje tereta

23 (CC): kasno zaprimanje tereta

24 (CI): neprihvatljivo pakiranje

25 (CO): overbooking i drugi problem s bookingom

26 (CU): nepripremljenost tereta u skladištu

27 (CE): overbooking pošte

28 (CL): kasno pozicioniranje pošte

29 (CA): kasno zaprimanje pošte

Kodovi kašnjenja s 3 (prihvat i otprema zrakoplova):

31 (GD): netočna ili kasna dokumentacija za let, krivi Loadsheet, GD, putnički manifest i sl.

32 (GL): ukrcaj ili iskrcaj na zrakoplovu, nedostatak osoblja

33 (GE): oprema za ukrcaj ili iskrcaj, kvar uređaja

34 (GS): servisna oprema, kvar ili nedostatak opreme

35 (GC): čišćenje zrakoplova

36 (GF): utovar ili istovar goriva

37 (FB): catering, kasna dostava odnosno ukrcaj hrane

38 (GU): ULD, kontejneri ili palete, nedostatak ili oštećenje

39 (GT): tehnička oprema, nedostatak ili kvar opreme, npr. pushback vozilo

Kodovi kašnjenja s 4 (tehnički razlozi):

41 (TD): kvar zrakoplova

42 (TM): planirani popravci

43 (TN): neplanirani popravci

44 (TS): nedostatak zamjenskih dijelova

45 (TA): AOG (zrakoplov na zemlji zbog tehničkih razloga), potrebni zamjenski dijelovi

46 (TC): promjena zrakoplova iz tehničkih razloga

47 (TL): nedostatak zamjenskog zrakoplova

48 (TV): promjena konfiguracije putničke kabine

Kodovi kašnjenja s 5 (oštećenja):

51 (DF): oštećenje u letu (udar munje, sudar s pticom, jaka turbulencija, oštećenja prilikom slijetanja)

52 (DG): oštećenje prilikom prihvata i otpreme zrakoplova na zemlji, sudar s drugim zrakoplovom ili opremom prilikom rulanja ili zbog ekstremnih vremenskih uvjeta

55 (ED): kvar check-in sistema, sortirnice, boarding uređaja

56 (EC): priprema teretnica, kvar sistema

57 (ED): plan leta

58 (EO): kvarovi s drugim računalnim sistemima

Kodovi kašnjenja sa 6 (operativni razlozi):

61 (FP): plan leta, kasna finalizacija ili promjena u dokumentaciji leta

62 (FF): operativi zahtjevi (gorivo, utovar)

63 (FT): Kasni ukrcaj letačkog osoblja

64 (FS): nedostatak letačkog osoblja

65 (FR): posebni zahtjevi letačkog osoblja

66 (FL): kasni ukrcaj kabinskog osoblja

67 (FC): nedostatak kabinskog osoblja

68 (FA): posebni zahtjevi kabinskog osoblja

69 (FB): zahtjev kapetana za dodatnim sigurnosnim pregledom

Kodovi kašnjenja sa 7 (vremenski uvjeti):

71 (WO): vrijeme u polaznoj zračnoj luci

72 (WT): vrijeme u odredišnoj zračnoj luci

73 (WR): vrijeme na ruti

75 (WI): deicing zrakoplova, uklanjanje leda ili snijega

76 (WS): uklanjanje snijega, leda ili pijeska s piste

77 (WG): osoblje zračne luke van službe zbog vremenskih uvjeta

Kodovi kašnjenja s 8 (kontrola leta):

81 (AT): restrikcije kontrole leta na ruti, preopterećenost ruta (SLOT)

82 (AX): restrikcije zbog nedostatka osoblja ili kvara uređaja kontrole leta

83 (AE): restrikcije u destinaciji

84 (AW): restrikcije zbog vremenskih uvjeta na destinaciji

85 (AS): obavezan sigurnosni pregled

86 (AG): imigracija, carina

87 (AF): infrastruktura zračne luke, ograničeni broj parking pozicija, preopterećenost stajanke

88 (AD): restrikcije u odredišnoj zračnoj luci, zatvorenost piste, štrajk, nedostatak osoblja, zatvorenost zračne luke

89 (AM): restrikcije u polaznoj zračnoj luci, zatvorenost piste, štrajk, nedostatak osoblja, zatvorenost zračne luke

Kodovi kašnjenja s 9 (razno):

91 (RL): kašnjenje transfernih putnika ili prtljage sa konektirajućeg leta

92 (RT): pogreška kod check-ina transfernog putnika ili prtljage

93 (RA): rotacija zrakoplova, kasni dolazak zrakoplova s prijašnjeg leta

94 (RS): rotacija kabinskog osoblja

95 (RC): rotacija posade, kašnjenje posade s drugog leta

96 (RO): izvanredno preusmjeravanje zrakoplova u drugu zračnu luku

97 (MI): štrajk zrakoplovne kompanije

98 (MO): štrajk drugih subjekata

99 (MX): ostalo, nespecificirano ranije

bottom of page