Vlada koncesionaru ZL Zagreb odobrila zajam od 19,5 mil. eura!

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici dala suglasnost Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb za dodatno kreditno zaduženje u iznosu od 19,5 milijuna eura!

Republika Hrvatska je, kao aavatelj koncesije, 11. travnja 2012. sklopila Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb sa društvom ZAIC-A Limited kao Koncesionarom, koji je 28. rujna 2012. godine prenesen na društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

Uslijed epidemiološke krize uzrokovane pandemijom COVID-19 bolesti, Zračna luka Franjo Tuđman je u 2020. godini zabilježila velik pad prometa (73% manji promet u odnosu na 2019. godinu) kao i pad prihoda (58 milijuna EUR manje u odnosu na planirani proračun).


Koncesionar je uspio prevladati ovu situaciju tijekom 2020 na sljedeći način:

  • provođenjem oštre politike smanjenja troškova koja uključuje, ali ne ograničava se na smanjenje plaća, uštede na operativnim troškovima, odgodu investicija što je rezultiralo uštedom od 18 milijuna EUR u odnosu na proračun;

  • ishođenjem od zajmodavaca, iako koncesionar nije ispunjavao uvjete po postojećoj financijskoj dokumentaciji zbog posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 bolesti: odricanja od ispunjenja tih uvjeta i njihovu suglasnost za korištenje sredstava pričuve za otplatu rate glavnog duga iz prosinca 2020, povlačenjem iznosa pričuve od 8,3 milijuna EUR;

  • odgađanjem plaćanja naknade za koncesiju u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji;

  • korištenjem horizontalnih potpora za očuvanje radnih mjesta od strane i koncesionara i njegovih povezanih društava.

"Očekivani oporavak zračnog prometa nije se dogodio tijekom 2020 godine niti se isto očekuje u 2021. godini, barem ne na značajnijoj razini. Negativni učinci pandemije COVID-19 su i dalje vrlo prisutni u zrakoplovnoj industriji i kontinuitet operacija u Zračnoj luci Franjo Tuđman ozbiljno je ugrožen." - stoji u obrazloženju Vlade RH.


Kako bi se nosio s posljedicama ove krize te prebrodio nove prometne okolnosti i na taj način izbjegao bilo kakve predstečajne uvjete s kojima bi se koncesionar mogao suočiti u dugotrajnoj krizi, koncesionar je uspio ishoditi suglasnost svih svojih postojećih zajmodavaca o ishođenju novog zajma u iznosu od 19,5 milijuna EUR.


Navedeni zajam namjenjen je za financiranje operativnih troškova koncesionara, a osiguran je od strane Europske banke za obnovu i razvoj, jednog od postojećih i najvećih zajmodavca u projektu. Glavna svrha zajma je pokriće operativnih troškova Zračne luke Franjo Tuđman pod uvjetom ispunjenja strogih uvjeta takvog raspoloživog zajma.

Glavni uvjeti zajma su navedeni u nastavku obrazloženja, a jedna od ključnih stavki za ovaj postupak jest da je zabranjena raspodjela dobiti dioničarima kao i otplata duga koncesionara prema dioničarima (38,5 milijuna EUR predviđenog za razdoblje od 2020 do 2022 prema modelu refinanciranja) sve dok su predložena obrtna kreditna sredstva dostupna ili neplaćena. Imajući u vidu gore navedeni uvjet zajma kao i opće stanje zrakoplovne industrije iz koje dolaze dva dioničara Koncesionara, Aéroports de Paris Management i TAV Airports, te činjenice da je jedan od dioničara, Viadukt d.d., u stečaju ovim postupkom se dioničare koncesionara izuzima od uplate kapitala u iznosu 30% ukupnog financiranja, u odnosu na relevantne odredbe ugovora o koncesiji i kako je primjenjivo na dodatna zaduženja Koncesionara.


S obzirom da je razvidno da je novo kreditno zaduženje neophodno kako bi se osigurao kontinuitet operacija uz propisanu razinu sigurnosti zaštite civilnog zračnog prometa te kako bi se zadržala razina zaposlenosti na Zračnoj luci Franjo Tuđman smatra se da novo kreditno zaduženje ne proizvodi nepovoljan učinak na davatelja koncesije ili njegova prava i obveze u skladu s Ugovorom o koncesiji.

Nakon navedenog obrazloženja, dana je suglasnost Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za dodatno kreditno zaduženje u iznosu od 19.500.000,00 eura!