Velika Britanija

Updated: Feb 27

Uređeno: 23.02.2021.


Svi putnici koji dolaze u Veliku Britaniju moraju:

  • Biti u karanteni u mjestu koje su naveli u trajanju od 10 dana ili

  • Biti u karanteni u hotelu koje je odobrila Vlada u trajanju od 10 dana.

Također, svi putnici koji dolaze u Veliku Britaniju moraju:

  • Predočiti negativan rezultat testa na COVID-19 koji ne smije biti stariji od 72 h

  • Rezervirati i platiti putnički paket testova (link) koji uključuje testiranje na COVID-19 prije ili na 2 dan boravka u karanteni te prije ili na 8 dan boravka u karanteni

  • Ispuniti Passenger Locator Form (link) sa detaljima o mjestu gdje će putnik boraviti u karanteni po dolasku uz navođenje rezervacijskog broja za putnički paket testova

Ostale restrikcije kojima putnici mogu biti ograničeni ovise o državama gdje su putnici boravili 10 dana prije dolaska u Veliku Britaniju. Klikom na link možete vidjeti dodatne restrikcije za zemlje na crvenoj listi.