top of page

Roger, Roger that I Wilco

Na red su nam došli „Roger“ i „Roger that“ kao dva vrlo popularna izraza koja ste sigurno mogli više puta čuti u filmovima. Uz njih, osvrnut ćemo se i na izraz „Wilco“ koji se u znatno manjoj mjeri koristio i koristi, kako u stvarnom svijetu zrakoplovstva, tako i na TV ekranima.

Photo: memegenerator.net

Prije svega, kao što je to karakteristično u povijesti zrakoplovstva, tehnologija i njen napredak imali su ključan utjecaj i na način komunikacije između pilota i osoblja na zemlji. U samim počecima zrakoplovstva, u eri braće Wright i njihovog prvog uspješnog leta koji je trajao svega dvanaest sekunda, nije postojala komunikacija putem radio veze. Jedini način komunikacije s pilotima bili su vizualni signali uz pomoć baklji, ručnih signala i obojenih palica.


Zahvaljujući napretku tehnologije, uskoro je bila omogućena i obostrana komunikacija uz korištenje Morseove abecede. Piloti su kao znak primitka poruke koristili signal .-. koji je u Morseovoj abecedi predstavljao slovo R, odnosno riječ „Received“ ili na hrvatskom jeziku riječ „Primljeno“.


Nakon što je uvedena komunikacija putem radio veze, slovo R te riječ „Received“ su se i dalje koristili kao potvrdan odgovor da je poruka primljena. Budući da velik broj pilota nije bio s engleskog govornog područja te su zbog toga znali imati poteškoće s pojedinim engleskim riječima, Međunarodna radiotelegrafska unija je uvela izraz „Roger“ kao zamjenu za „Received“. Izraz „Roger“ se koristio sve do 1957. godine kada je Međunarodna radiotelegrafska unija predstavila novo izdanje fonetske abecede. „Roger“ je zamijenio novi akter, odnosno „Romeo“.


Valja istaknuti kako je „Roger“ vjerojatno ustupio mjesto „Romeu“, budući da su piloti danas dužni u komunikaciji koristiti takozvani „Read-back“, odnosno ponavljanje odobrenja ili instrukcije dobivenog od strane kontrole letenja. Unatoč toj činjenici, izrazi „Roger“ i „Roger that“ nastavili su se koristiti u komunikaciji kao potvrdan odgovor o zaprimljenoj poruci kad „Read-back“ nije potreban.


Svoju popularnost i dugovječnost „Roger“ i „Roger that“ svakako zahvaljuju i vojsci, budući da je tamo njihova primjena bila značajna. U vojnom kontekstu „Roger“ je postao i akronim, odnosno kratica za izraz „Received Order Given, Expect Results“ koja bi na hrvatskom značila da je naredba primljena na znanje te se očekuju njeni rezultati.

Photo: Corbis - Getty

Priču o izrazu „Roger“ i „Roger that“ zaključit ćemo i jednom od teorija koje spadaju sigurno u sferu simpatičnih dosjetki i plodova mašte. Naime, postoji priča kako je u samim počecima avijacije uistinu postojao pilot imena Roger That koji je čuo neke od kolega kako se muče izgovaranjem riječi „Received“ te im je predložio da umjesto toga koriste izraz „Roger“, odnosno „Roger that“. Naravno, vjerujemo kako i sami vidite nevjerojatnost ove priče, ali i njenu šaljivu notu.


Za kraj, red je i došao i na izraz „Wilco“. Ovaj izraz, također spada u kategoriju potvrdnih izraza, stoga ga i predstavljamo s poznatijim izrazom „Roger“. „Wilco“ je kratica nastala od izraza „Will comply“, koji bi na hrvatskom jeziku mogao biti preveden kao „Poštivat ću“ ili možda „Postupat ću u skladu.“ U svakom slučaju, za razliku od izraza „Roger“ koji je samo potvrda primitka informacije, „Wilco“ podrazumijeva da smo informaciju čuli, razumjeli i da ćemo postupati u skladu s njom. Iako nema toliku popularnost, ovaj izraz se i dan danas može čuti u određenim situacijama u zrakoplovstvu, baš kao i češće upotrebljavani i znatno popularniji izraz „Roger“.

bottom of page