top of page

Ponovno otvoren varaždinski aerodrom

Updated: Nov 9, 2021

Aerodrom Varaždin još od 1930. godine privlači pozornost ljubitelja generalne avijacije i ostalih entuzijasta avijacije, tada je, naime, osnovan Aeroklub "Naša krila". Aerodrom je poznat po organizaciji međunarodnih aeromitinga (CIAV) i školovanju velikog broja pilota.

Krajem siječnja ove godine aerodrom je zatvoren zbog prekida ugovora i nesuglasica između koncesionara i vlasnika aerodroma, grada Varaždina. U veljači, gradska tvrtka uz potporu grada preuzima upravljanje nad aerodromom s ciljem ishođenja potrebne dokumentacije i sanacije za dobivanje odobrenja za uporabu aerodroma Varaždin.


Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) navela je niz radova potrebnih za dobivanje odobrenja od kojih je sanacija operativnih površina bila ključan faktor. Radovi su u svibnju započeli sa sanacijom uzletno sletne staze, budući da su vremenski faktori oštetili površinu. Sanacija je uključivala rezanje fuga, premaz primerom i zapunjavanjem bitumenskom emulzijom radi sprečavanja prodora različitih atmosferilija i daljnjeg oštećenja. Ukupno je sanirano 11 kilometara oštećenja.

Nakon sanacije USS-a krenuli su radovi na stajanci i rulnici gdje je na novo ukupno asfaltirano više od 3500 kvadratnih metara prostora ispred hangara i upravne zgrade. Po završetku asfalterskih radova obnovljena je i horizontalna signalizacija na aerodromu. Osim radova na infrastrukturi aerodroma, izrađene su nove aerodromske karte, kao i novi elaborati koji zadovoljavaju nacionalne i EASA standarde.


Galerija: otvaranje varaždinskog aerodroma

Nakon završetka radova, aerodrom Varaždin je službeno 26. listopada ponovno dobio Odobrenje za uporabu aerodroma dok je od 4. studenog upisan u zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) Republike Hrvatske. U subotu, 6. studenog održano je svečano otvorenje aerodroma Varaždin na koji je sletjelo 15-tak zrakoplova, pri čemu se ističe Cessna 525A CJ2 (9A-JSD) aviokompanije Jung Sky koja se spominje kao potencijalni investitor. Cilj operatora aerodroma je povećati broj operacija na aerodromu i otvoriti servis za zrakoplove te postati jedan od vodećih aerodroma poslovne avijacije.


Uzletno - sletna staza nosi oznaku 16/34, površina je asfaltirana, duljine 1611 metara i širine 30 metara.

bottom of page