top of page

Oglas za posao u Croatia Airlinesu

Croatia Airlines, nacionalni zračni prijevoznik u Republici Hrvatskoj, za pojačanje svog tima traži samostalnog, inicijativnog i entuzijastičnog člana.

Croatia Airlines objavila je oglas za posao u kojem traži pojačanje na poziciji Specijalist kontrolinga.


Opis radnog mjesta:

a) poslovi planiranja

 • sudjelovanje u izradi godišnjeg centralnog plana poslovanja,

 • sudjelovanje u procesu srednjoročnog i dugoročnog planiranja poslovanja,

 • izrada i ažuriranje svih planskih ekonometrijskih modela, simulacija i projekcija za potrebe planskih poslova,

 • planiranje prometnih učinaka po vrsti prometa, po tipu zrakoplova i rutama sukladno planskom redu letenja,

 • objedinjavanje i organizacija prikupljanja i načina unosa podataka projekcije poslovanja svih organizacijskih jedinica društva (prihodi i troškovi), podataka o investicijskim ulaganjima,

 • provođenje ekonomskih i logičkih analiza prijedloga te projekcija poslovanja svih organizacijskih jedinica na području prihoda, troškova, investicijskih ulaganja, financijskih obveza te ostalih specifičnih područja definiranih metodologijom planiranja i/ili prihvaćenih kroz redovitu praksu,

 • planiranje novčanog tijeka godišnjeg plana poslovanja,

 • izrada planske bilance stanja Društva i pratećih pokazatelja.

b) praćenje poslovanja i izvještavanje

 • prikupljanja podataka i pripremanja podloga za izradu svih potrebnih ekonomskih analiza i raznih redovnih i ad hoc izvještaja o poslovanju,

 • mjesečno, kvartalno i godišnje izvještavanje internih i vanjskih korisnika o poslovanju,

 • sudjelovanje u tekućim poslovima vezanim za kontinuirano praćenje i analizu troškova i prihoda te profitabilnosti po pojedinim linijama, vrstama prometa, tipovima zrakoplova te na razini mreže,

 • praćenje i izrade projekcija novčanog tijeka.

c) ostalo

 • administriranje i održavanje SAP sustava u području kontroling (CO) objekata knjiženja, troškovnih elemenata, njihovog grupiranja te određenih pravila knjiženja objekti knjiženja-konto,

 • izrada modela alokacije troškova i prihoda, definiranje ključeva alokacije te održavanje sustava alokacija u SAP sustavu,

 • izrada cost benefit analiza različitih investicijskih projekata,

 • po potrebi sudjelovanje u različitim projektima na razini kompanije.

Uvjeti:

 • VSS ili mag. (min. 300 ECTS bodova) ekonomskog smjera, prednost kontroling, financije ili računovodstvo,

 • minimalno 3 godine radnog iskustva u području kontrolinga ili revizije ili ekonomske analize,

 • aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru,odlično poznavanje Excela, Worda, PowerPointa,

 • prednost poznavanja rada u SAP sustavu,

 • dobro poznavanje strukture financijskih izvještaja (RDG, bilanca, CF),

 • razvijene komunikacijske, organizacijske i prezentacijske vještine,

 • analitičnost, sistematičnost i točnost u radu,

 • proaktivnost, samoinicijativnost i usmjerenost na postizanje ciljeva u zadanim rokovima,

 • visoko razvijen profesionalni integritet i etičnost te diskrecija,

 • visoka odgovornost, pouzdanost i sklonost timskom načinu radu i usvajanju novih znanja.

Croatia Airlines nudi:

 • rad na neodređeno vrijeme,

 • podržavajuće i ugodno radno okruženje,

 • ravnotežu između privatnog i profesionalnog života kroz klizno radno vrijeme,

 • rad u izazovnoj, dinamičnoj i visoko profesionalnoj industriji, sudjelovanje na izazovnim radnim zadacima,

 • zrakoplovne karte za naše zaposlenike i njihove obitelji po posebnim uvjetima.

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti isključivo preko LINKA ZA PRIJAVU do 17.09.2021. Nepravodobne prijave se neće razmatrati, a kontaktirani će biti samo najuži krug kandidata. Croatia Airlines može odustati od izbora po natječaju u svakom trenutku i poništiti ga.

bottom of page