top of page

Norveška

Updated: Aug 24, 2021

Norveška prihvaća EU Covid putovnicu i traži isključivo predočenje QR codea prilikom ulaska u Norvešku.


Turistički posjeti dozvoljavaju se samo turistima iz „zelenih“ zemalja, pod pretpostavkom da su potpuno cijepljeni (Hrvatska je trenutno u narančastoj kategoriji) ili turistima koji u Norveškoj imaju bliže članove obitelji – posjet rodbini (otac, majka, djeca, unuci, djedovi, bake) s odobrenim prebivalištem u Norveškoj i pod pretpostavkom da je bliža rodbina koja dolazi u posjet u potpunosti cijepljena s dvije doze cjepiva ili jednom dozom ako se radi o cjepivu Jenssen.


Valja napomenuti da se presjedanje u „crvenoj“ zemlji (u zračnom prometu) smatra dolaskom iz „crvene“ zemlje, bez obzira koja je bila polazišna zemlja.


Ažurirani status zemalja prati se na poveznici:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/


Za necijepljene putnike koji imaju odobren boravak u Norveškoj, primjenjuje se pravilo o 10-dnevnoj karanteni te obvezno testiranje pri ulasku u Norvešku (obvezan brzi Antigen test ne stariji od 24 sata ili PCR test ne stariji od 48 sati).


Svi putnici obvezni su ispuniti ulazni obrazac za prijavu – https://reg.entrynorway.no/

Strani državljanin ima pravo ulaska u Norvešku SAMO pod slijedećim uvjetima:

a) ako ima prebivalište u Norveškoj

b) ako se radi o tražitelju azila

c) ako se radi o radniku ili vrsti posla koji treba obaviti u Norveškoj, a odrađivanje tog posla je ključno za funkcioniranje javnih funkcija ili za zadovoljenje temeljnih potreba stanovništva;

c) ako je stranom državljaninu odobrena boravišna dozvola u skladu s norveškim Zakonom o strancima

d) ako je stranom državljaninu odobrena je ulazna viza prema norveškom Zakonu o strancima.


U drugim slučajevima, stranom državljaninu može se odobriti pravo ulaska ako to ukazuju posebni razlozi, kao što su posebne odgovornosti za njegu člana obitelji u Norveškoj ili drugi dokazivi opravdani razlozi.


U slučajevima kada se stranom državljaninu odobrava ulazak u zemlju zbog gore navedenih posebnih razloga, a isti nije cijepljen, traži se potvrda o negativnom brzom Antigen testu ne starijem od 24 sata ili potvrda o negativnom PCR testu ne starijem od 48 sati, te obvezno testiranje odmah po dolasku u Norvešku.


Osobe koje su prije pandemije ili nekad ranije imale zasnovan radni odnos u Norveškoj, ali već neko vrijeme ne rade niti borave u Norveškoj, odbit će se ulazak u Norvešku u svrhu ponovnog traženja posla, osim ako imaju prethodno odobrenje norveške Uprave za strance (UDI) odnosno prethodnu pisanu dozvolu koju će predočiti na ulazu u Norvešku te pod pretpostavkom da su u potpunosti cijepljeni.

bottom of page