top of page

Natječaj HKZP: Postani oblasni kontrolor leta!

Hrvatska kontrola zračne plovidbe u potrazi je za 12 kandidatkinja ili kandidata koji će nakon osposobljavanja činiti novu generaciju oblasnih kontrolora zračnog prometa s mjestom rada u Velikoj Gorici.

Photo: crocontrol.hr

Za posao kontrolora zračnog prometa ne trebaš imati supermoći! Nakon završenog osposobljavanja koje se u cijelosti provodi na trošak poslodavca u Hrvatskoj postat ćeš dio zajednice visoko obučenih profesionalki i profesionalaca koji omogućuju nesmetano i sigurno odvijanje zračnog prometa. Posao je zahtjevan, ali smo sigurni da će ti pružiti neizmjerno zadovoljstvo. Čeka te uzbudljiva karijera puna izazova.


Što HKZP traži od kandidata?

Od tebe, mlade nade, tražimo visoku toleranciju na stres, samouvjerenost, odlučnost, sposobnost donošenja brzih i točnih odluka te odlično pamćenje, percepciju i pažnju.


Ako ti navedene karakteristike savršenog kandidata nisu podigle brzinu otkucaja srca i izazvale znojenje, već si na dobrom putu za uspješnu prijavu!


Klikni i prijavi se ako imaš:

 • najmanje završenu četverogodišnju srednju školu,

 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika (razina B2),

 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU-a,

 • godinu rođenja od 1993. do 2002. (zbog specifičnosti zanimanja),

 • odličnu zdravstvenu sposobnost (kategorija 3 zrakoplovnog osoblja).

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • sveučilišni preddiplomski studij iz područja zračnog prometa ili tehničke struke ili,

 • gimnaziju ili srednju školu tehničke struke.


Posebne prednosti

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja na sljedećoj poveznici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu su dužni pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Što priložiti?

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis,

 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili srednjoj školi s potvrdama o položenim ispitima državne mature,

 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka koje nije starije od šest mjeseci,

 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a),

 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije,

 • presliku svjedodžbe ili certifikata o znanju engleskog jezika (dokaz može biti potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat npr. TOEFL, IELTS i sl., svjedodžba završene srednje/više ili visoke škole, svjedodžba o državnoj maturi).


Oglas je otvoren do 26. veljače 2021., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave s priloženim skeniranim dokumentima koja se nalazi u nastavku ovog oglasa. U slučaju poteškoća s online prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošalji nam putem e-pošte na adresu kontrolor.letenja@crocontrol.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Testiranje

Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.


Kandidati koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja pristupit će psihologijskom testiranju i provjeri znanja engleskog jezika. Ako to zadovoljiš, ideš na test FEAST/DART. Kandidati koji nisu zadovoljili na tom testu a bili su testirani nakon 24. rujna 2017. neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Kandidatima koji su bili uspješni na testu FEAST/DART priznat će se postignuti rezultati.


Kandidati koji prođu i taj test bit će upućeni na zdravstveni pregled koji će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti prema Uredbi Komisije (EU) 340/2015. Prilikom inicijalnog pregleda ta te ustanova može zatražiti da priložiš uvjerenje o zdravstvenom stanju od obiteljskog liječnika.


Sklapanje ugovora

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja navedene dozvole s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora za odabrane kandidate zatražit ćemo provjeru za kretanje u štićenoj zoni.


Za e-prijavu na navedeni natječaj kliknite OVDJE.

bottom of page