Kosovo

Updated: Jun 27, 2020

Stanje: 27. lipnja 2020.


Utvrđuje se poseban režim ulaska u Hrvatsku osoba koje dolaze iz Kosova. Te osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji 14 dana od ulaska u Hrvatsku. Obveza izolacije ne primjenjuje se na putnike koji tranzitiraju kroz Hrvatsku.


Hrvatski državljani mogu putovati u Kosovo bez ograničenja, no po povratku u Republiku Hrvatsku biti će im izrečena mjera 14dnevne samoizolacije.


Ne postoji direktni let između Hrvatske i Kosova.