Irska

Updated: Feb 23

Uređeno: 23.02.2021.


Putnici koji ulaze u Irsku moraju imati:

  • Ispuniti obrazac COVID-19 Passenger Locator Form koji možete preuzeti na linku.

  • Negativan nalaz testa na COVID-19 ne stariji od 72 sata prije ulaska u Irsku.

Iznimke od obveze negativnog testa na COVID-19 ne starijeg od 72 prije ulaska u Irsku su:

  • Radnici u međunarodnom prijevozu, uključujući radnike u zrakoplovnom, pomorskom i cestovnom prijevozu kad putuju zbog izvšenja poslovnih dužnosti

  • Putnici u tranzitu prema drugim državama koji ne napuštaju područje zračne luke

  • Pacijenti koji putuju zbog hitnih, medicinskih razloga

  • Djeca od 6 ili manje godina

  • Putnici koji putuju zbog hitnih, humanitarnih razloga te nisu u mogućnosti predočiti negativan nalaz testa na COVID-19 u traženom roku od 72h moraju kontaktirati najbližu ambasadu ili konzulat prije odlaska na putovanje

Putnicima je moguće izreći mjeru 14-dnevne samoizolacije. Postoje iznimke, više o tome na sljedećem linku.