Francuska

Updated: Feb 23

Uređeno: 23.02.2021.


1. Putnicima je zabranjen ulazak u Francusku, izuzev:


  • Putnika iz sljedećih zemalja: Hrvatska, Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Vatikan.

  • Putnika koji moraju prezentirati putnički certifikat prije ukrcaja i prolaska imigracije, a koji mogu preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

  • Državljana Francuske i njihovih supružnika i djece

  • Državljana Andore, Monaka, San Marina, Švicarske, Vatikana i državljana država članica EEA i njihovih supružnika i djece

  • Putnika s diplomatskim ili službenim putovnicama

  • Putnika s boravišnom dozvolom izdanih od strane Andore, Monaka, San Marina, Švicarske, Vatikana te država članica EEA

  • Pomoraca

  • Studenata

  • Putnika s potvrdom o vanbračnoj zajednici s francuskim državljanima

  • Putnika s Laissez-Passer

2. Putnici moraju imati medicinsku potvrdu s negativnim rezultatima na Coronavirus (COVID-19) molekularni test. Test mora biti napravljen najkasnije 72 sata prije odlaska s prve točke puta. Ovo se ne odnosi na putnike mlađe od 11 godina.


3. Putnici moraju ispuniti i posjedovati ispravu preuzetu s https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


4. Putnici mogu biti podloženi PCR testiranju i karanteni po dolasku.